Czy urlop wychowawczy jest płatny?

czy urlop wychowaczy jest płatny

Czy urlop wychowawczy jest płatny? Czy za czas przebywania na urlopie wychowawczym należy się jakiś zasiłek? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje rodzicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Ile dokładnie trwa i kto może z niego skorzystać przeczytasz tutaj.

Czy urlop wychowawczy jest płatny – czym jest dodatek wychowawczy?

W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Osobom, które pobierają zasiłek rodzinny przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dlatego jest wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej, a nie pracodawcę.

Dodatek wychowawczy w 2019 roku wynosi 400 zł miesięcznie. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców przysługuje jeden dodatek. W związku z tym, razem z zasiłkiem rodzinnym otrzymasz 495 zł (na dziecko do 5 roku życia) lub 524 zł (na starsze dziecko).

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe. W 2019 roku wynosi ono 674 zł na osobę w rodzinie. Przede wszystkim warto pamiętać, że rozpoczęcie urlopu wychowawczego jest utratą dochodu. Dochody z umowy o pracę osoby przebywającej na urlopie nie są wówczas brane pod uwagę. Ze względu na to, jeśli do tej pory nie pobierałeś zasiłku rodzinnego, być może teraz będzie Ci on przysługiwał.

Więcej informacji o dochodach utraconych i uzyskanych w świadczeniach rodzinnych znajdziesz tutaj.

Czy urlop wychowawczy jest płatny – warunki

Dodatek wychowawczy przysługuje matce lub ojcu uprawnionemu do urlopu wychowawczego, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy,
  • 36 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy urlop wychowawczy jest płatny – kiedy dodatek wychowawczy nie przysługuje?

Dodatek nie przysługuje jeżeli:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawałeś w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • w okresie urlopu wychowawczego pobierasz zasiłek macierzyńskim,
  • podjąłeś lub kontynuujesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • podczas gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Dodatek wychowawczy nie przysługuje także w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pamiętaj, że wniosek o zasiłek możesz złożyć online.

Czy za wychowawczy nalezy się urlop wypoczynkowy? O tym tutaj.

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: kontakt@prostooprawie.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej. 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

1 myśl na temat “Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *