Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński

Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński. Bardzo często spotykam się z opiniami, że na umowie śmieciowej, jak zwykło się nazywać umowę zlecenie, nie należą się żadne świadczenia. Osoby, które pracują na zleceniu i otrzymują zwolnienie lekarskie uważają je za nieprzydatne. Zaniepokojone przyszłe mamy często obawiają się o zabezpieczenie finansowe na czas ciąży i okresu po porodzie.  Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, czyli regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Szczegółowy wpis o wadach i zaletach umowy zlecenia znajdziesz tutaj. A tymczasem o macierzyńskim na umowie zlecenie.

 

Obalamy mit – umowa zlecenie a zasiłek macierzyński

Nie jest prawdą, że na umowie zlecenie nie należą się żadne świadczenia!  Uzależnione są one od odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, a nie od samego faktu pracy na podstawie tej formy zatrudnienia.

 

Umowa zlecenie a urlop macierzyński

Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenie nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przewidzianego przepisami Kodeksu pracy i związanych z tym uprawnień.

Nie ma prawa do urlopu ale do zasiłku macierzyńskiego już tak!

Pojęcia urlopu i zasiłku macierzyńskiego są często mylone. To dwie zupełnie różne kwestie. Urlop jest przerwą w pracy a zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne wypłacane z tytułu urodzenia dziecka. Sytuacja kobiet na umowie zlecenie jest więc mniej korzystna niż na umowach o pracę ale nie całkowicie beznadziejna. Połowa sukcesu to być świadomym możliwości i ograniczeń jakie daje ten rodzaj umowy.

 

Umowa zlecenie – kiedy przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński na umowie zlecenie nie jest świadczeniem gwarantowanym, należy się po spełnieniu kilku warunków.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  • urodziła dziecko,
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

 

Pracując na umowie zlecenie można uzyskać zasiłek macierzyński tylko jeśli jest się objętym ubezpieczeniem chorobowym w dniu porodu.

Pojęcie „ubezpieczenie chorobowe” może być mylące. To właśnie z tego funduszu są wypłacane zasiłki macierzyńskie. Ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorcy dobrowolne. Następuje na wniosek. Aby być nim objętym należy zgłosić zleceniodawcy chęć podlegania. Można to zrobić przy podpisywaniu umowy lub w dowolnym momencie trwania umowy zlecenia.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą zgłosić się tylko osoby, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

W praktyce oznacza to, że aby przystąpić do ubezpieczenia chorobowego umowa zlecenie musi być oskładkowana. Najczęściej dzieje się tak jeśli jest ona jedynym źródłem dochodów. Może również dotyczyć sytuacji kiedy pracujesz również na umowie o pracę i zarabiasz mniej niż obowiązujące w danym roku wynagrodzenie minimalne. W tym drugim przypadku masz jednak zapewniony urlop i zasiłek macierzyński na zasadach Kodeksu pracy. Dla pracowników ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe.

Więcej o ubezpieczeniu chorobowym przeczytasz tutaj

Jeśli chcesz wiedzieć, jak samodzielnie sprawdzić czy jesteś zgłoszony do zus zapraszam tutaj.

 

 

Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński – okres wyczekiwania

Zasiłek macierzyński przysługuje zawsze bez okresu wyczekiwania!

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego wystarczy posiadanie w dniu porodu „aktywnej” umowy z opłaconą składką chorobową. Teoretycznie więc możesz zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego nawet w dniu porodu. W praktyce jednak może być to trudne do wykonania ze względu na nieprzewidywalność tego wydarzenia. Warto więc zadbać o to wcześniej. Szczególnie, ze również z ubezpieczenia chorobowego jest wypłacany zasiłek chorobowy, jeśli są do niego wskazania w czasie ciąży, ale tutaj obowiązuje już okres wyczekiwania.

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy przysługuje na podobnych zasadach jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Więcej informacji w tym temacie tutaj.

 

Objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje począwszy od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Taki warunek zabrania zgłaszania się do ubezpieczenia wstecz. Nie można zatem po urodzeniu dziecka złożyć wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i wystąpić o wypłatę zasiłku.

Pamiętaj więc o tym, jeśli zgłosisz zleceniodawcy chęć podlegania pod ubezpieczenie chorobowe podczas trwania umowy. Musisz zdążyć ze zgłoszeniem przed porodem.

 

 

Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński – jak długo?

Zgodnie z ustawą zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez 52 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka. Wpis o tym, jak długo może trwać urlop macierzyński i rodzicielski znajdziesz tutaj.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego to odpowiednio 100% podstawy wymiaru przez 26 tygodni i 60% przez kolejne 26 tygodni. Jeśli chcesz otrzymywać zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru musisz złożyć wniosek w terminie 21 dni od dnia porodu.

Obecnie zasiłek macierzyński nie może być niższy niż kwota świadczenia rodzicielskiego, czyli tzw. „kosiniakowego”. Jeśli zasiłek macierzyński będzie wynosił mniej niż 1000 zł, otrzymasz z zus wyrównanie zasiłku do tej kwoty.

 

 

Umowa zlecenie – czy można pracować na zasiłku macierzyńskim?

Zasiłek macierzyński nie jest urlopem!

Co ważne, jak zostało wspomniane na początku wpisu i bardzo często powtarzam na blogu – osoba pracująca na podstawie umowy zlecenie nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński, który możesz otrzymać nie jest więc urlopem. Oznacza to, że nie musisz powstrzymywać się od wykonywania pracy na czas wypłaty zasiłku. Możesz normalnie wykonywać zlecenie, bez ograniczeń co do czasu i nakładu tej pracy.  Zachowujesz prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za cały przysługujący okres!

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej.

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

To może Cię zainteresować

2 komentarze Dodaj swoje
  1. Witam. Jestem w ciąży właśnie na umowie zlecenie. Mam termin porodu na 18 grudnia a umowę do końca roku. Czy jeżeli umowa wygaśnie będę też miała prawo do zasiłku macierzyńskiego ?

    1. Witam serdecznie. Tak. Jeśli urodzi Pani w grudniu zasiłek będzie wypłacany przez cały przysługujący okres, nawet po wygaśnięciu umowy. Aby otrzymać zasiłek macierzyński z umowy zlecenie musi Pani podlegać pod ubezpieczenie chorobowe w dniu porodu. Warto więc sprawdzić czy jest Pani zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Pozdrawiam:-)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *