Umowa zlecenie – zalety i wady zatrudnienia

Dostałeś propozycję pracy lub już pracujesz na podstawie umowy zlecenie? Wszyscy mówią, że to śmieciówka i nic Ci się nie należy? Czy rzeczywiście tak jest? Czy praca na umowie zlecenie nie ma żadnych plusów? Obok umowy o pracę umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę jest niedopuszczalne, ale o tym w dalszej części.

 

Umowa zlecenie – na czym polega?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Umowę o pracę reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą (zlecający wykonanie określonych czynności) i zleceniobiorcą (wykonującym zlecenie). Jest to umowa starannego działania. Oznacza to, że o prawidłowym jej wykonaniu nie decyduje końcowy efekt, lecz odpowiednie wykonywanie czynności wraz z należytą starannością. Efekt końcowy jest decydujący w umowie o dzieło.

Umowę zlecenie możesz zawarzeć ustnie, czyli w sposób dorozumiany. W celu uniknięcia sporów zalecana jest jednak forma pisemna.

 

Umowa zlecenie – zalety i wady

Brak podporządkowania

Brak podporządkowania jest charakterystyczną cechą umowy zlecenia. Wykonywanie pracy pod kierownictwem przełożonego jest główną cechą umowy o pracę. Czy oznacza to, że nie musisz wykonywać poleceń pracodawcy? Chodzi głównie a charakter pracy i sposób jej wykonywania. Pracując na umowie zlecenie wykonujesz pracę samodzielnie, bez nadzoru zleceniodawcy. Zleceniodawca nie może narzucać Ci rytmu i miejsca pracy. Najważniejsze jest to, abyś wywiązał się z obowiązków i wykonał zlecenie.

 

Możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu i czasie

Umowa zlecenie daje nam więcej swobody i niezależności. Możemy sami ustalać miejsce i czas wykonywanych czynności. Jeśli pozwala na to charakter zleconych działań, możesz sam zdecydować gdzie będziesz pracować i ile godzin dziennie będziesz poświęcać na realizację zlecenia. Nie obowiązują Cię dobowe i tygodniowe limity czasu pracy. Nie musisz spędzać w pracy standardowych ośmiu godzin, ani wykonywać zlecenia w siedzibie firmy.

 

Możliwość wykonania zlecenia przez osobę trzecią

Jeśli umowa dopuszcza takie rozwiązanie lub zaszły szczególne okoliczności, możesz powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie. W takim wypadku musisz zawiadomić niezwłocznie zleceniodawcę o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia odpowiadasz tylko za brak nalezytej staranności w wyborze zastępcy. Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne w przypadku umów o pracę.

 

Wysokie koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu pomniejszają podstawę opodatkowania, dzięki czemu płacisz niższy podatek. Umowa zlecenie rozliczana może być na podstawie dwóch rodzajów kosztów uzyskania przychodu: podstawowych 20% lub podwyższonych 50%. Wobec zleceniobiorców nie stosuje się obniżonych kosztów ryczałtowych takich jak w umowie o pracę. Warto również zwrócić uwagę, że jako zleceniobiorca masz prawo do zastosowania w zeznaniu rocznym faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli będziesz w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia były wyższe niż wynikające z PIT-11, to możesz je odliczyć w rzeczywistej wysokości wydatków (np. faktury za paliwo, laptop itp).

 

Minimalne wynagrodzenie

Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy Ci się wynagrodzenie. Osobiście nie spotkałam się z umową zlecenie wynonywaną bez wynagrodzenia. Musisz jednak wiedzieć, że jest to możliwe. Jeśli nie jesteś wynagradzany w systemie prowizyjnym i nie decydujesz samodzielnie o tym, kiedy i gdzie pracujesz, przysługuje Ci minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. przy umowie zleceniu ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa a wynagrodzenie musi być wypłacane w systemie miesięcznym.

 

Możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie

Dający zlecenie i przyjmujący zlecenie mogą je wypowiedzieć w każdym czasie. Możliwość ta może być zarówno wadą, jak i zaletą. Wypowiedzenie umowy nie musi być uzasadnione. Nie obowiązują Cię też okresy ochronne. W umowie zlecenia brak więc poczucia stabilizacji. Z drugiej strony jeśli chcesz zakończyć współpracę, nie musisz czekać do końca okresu wypowiedzenia umowy.

 

Brak uprawnień pracowniczych

To jedna z głównych wad umowy zlecenia.  Jak wspomniałam, umowy nie reguluje Kodeks pracy. W związku z tym nie masz prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego ani też urlopów związanych z rodzicielstwem.  Umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie przysługuje również ochrona w czasie ciąży. Nie przysługuje Ci również na przykład dofinansowanie do wczasów czy udzielenie pomocy w formie materialnej.

 

Umowa zlecenie a składki ZUS

W niektórych przypadkach umowa zlecenia nie podlega oskładkowaniu. Przykładem może być tutaj umowa zlecenia ze studentem lub uczniem do ukończenia 26 roku życia. W tym przypadku zleceniodawca nie odprowadza żadnych składek, a Ty dostajesz więcej „na rękę”.  Jeśli nie jesteś studentem a umowa zlecenie jest Twoim jedynym źródłem dochodów, podlegasz ubezpieczeniom społecznym i  ubezpieczeniu zdrowotnemu. Masz więc odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Możesz również korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Umowa o pracę zawsze stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych. O tym, jak sprawdzić czy pracodawca opłaca za Ciebie składki możesz przeczytać tutaj.

 

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Treść umowy zlecenia można kształtować w swobodny sposób. Nie ma przeszkód prawnych by na przykład wynegocjować płatny urlop czy przerwę w pracy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zbyt wiele elementów pracowniczych może spowodować przekształcenie umowy zlecenie w umowę o pracę. Pamiętaj, że o prawidłowym zakwalifikowaniu umowy nie decyduje jej nazwa a charakter.

Nie możesz zostać zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. Stanowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawcy grozi za to grzywna.

W razie nie wywiązania się z obowiązków przez którąkolwiek ze stron umowy oraz w kwestiach spornych będzie decydował wyłącznie sąd cywilny.

 

Umowa zlecenie – świadczenia

Co ze świadczeniami? Czy na umowie zlecenie przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy? Czy można korzystać z „wychowawczego”? Tak. Musisz jednak pamiętać o warunkach.

O zasiłku macierzyńskim na umowie zlecenie przeczytasz tutaj.

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenie przysługuje na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorców, o czym szczegółowo w tym wpisie.

Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat 8 – więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej.

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *