Czy za wychowawczy należy się urlop wypoczynkowy?

czy za wychowawczy należy się urlop wypoczynkowy

Czy za urlop wychowawczy należy się urlop wypoczynkowy? Pytanie choć kontrowersyjne, ma jak najbardziej odzwierciedlenie w przepisach prawa pracy.

Czy za wychowawczy należy się urlop wypoczynkowy – co mówią przepisy?

Art.1551.§1.  W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

  1. a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  2. b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Art.1552.§1. Przepis art.1551§1 pkt 2stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1miesiąc okresie:

1)urlopu bezpłatnego;

2)urlopu wychowawczego;

3)odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;

4)tymczasowego aresztowania;

5)odbywania kary pozbawienia wolności;

6)nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

  • 2. Jeżeli okres, o którym mowa w §1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wdanym   roku   kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

 

Czy więc za urlop wychowawczy należy się urlop wypoczynkowy?

Jak to dokładnie wygląda? Przepisy choć nie brzmią klarownie i można się w nich pogubić, pozwalają wysnuć 3 wnioski dotyczące naszej sytuacji:

  1. Wystarczy przepracować jeden dzień w roku, aby nabyć prawo do urlopu wypoczynkowego.
  2. Jeżeli pracownica, wraca do pracy po urlopie wychowawczym, w trakcie trwającego roku kalendarzowego, jej urlop ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.
  3. Jeżeli pracownica nie przepracuje ani jednego dnia w danym roku kalendarzowym, nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Wyjaśnię to na przykładzie. Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego od 2 stycznia 2018 r. do 1 kwietnia 2020 r., to urlop wypoczynkowy będzie rozkładać się następująco:

  • Za rok 2018, przysługuje jej urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, ponieważ nabyła do niego prawo 1 stycznia.
  • Za rok 2019, nie przysługuje jej urlop wypoczynkowy w żadnym wymiarze, ponieważ w świetle prawa nie przepracowała ona ani jednego dnia w tym roku.
  • Za rok 2020, będzie jej przysługiwać urlop wypoczynkowy proporcjonalnie pomniejszony z powodu powrotu do pracy od 1 kwietnia (od tego dnia nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego).

W związku z tym, warto rozważyć wnioskowanie o urlop wychowawczy po 1 stycznia. Dzięki temu, nabędziemy prawo do urlopu wypoczynkowego, z którego będziemy mogły skorzystać po powrocie do pracy. To również ułatwi stopniowy powrót do pracy i oswojenie się z nową sytuacją rodzinną i zawodową.

 

Autor: Izabela Kaźmierczak-Kamiennik

 

Ile dokładnie trwa urlop wychowawczy i komu przysługuje? O tym przeczytasz tutaj.

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: kontakt@prostooprawie.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej. 

 

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *