Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

ile dni urlopu

Urlop wypoczynkowy to jeden z głównych przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop jest obowiązkowy, pracownik nie może się go zrzec. Ile dni urlopu nam przysługuje w roku kalendarzowym? Ilość płatnych dni wolnych zależy od stażu pracy.

Wymiar urlopu wynosi: 
20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

 

Ile dni urlopu – co wliczamy do okresu zatrudnienia?

Do okresu zatrudnienia wliczamy wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na wymiar czasu pracy, przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Jeśli pracowałeś 3 lata na 1/2 etatu, do stażu urlopowego przyjmujemy dokładnie te 3 lata, bez pomniejszenia. Podstawą do obliczenia wymiaru urlopu są przede wszystkim świadectwa pracy.

 

Ile dni urlopu – zaliczamy okresy nauki

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się również okresy ukończonej nauki w szkole:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Powyższe okresy nauki nie sumują się. Jeśli ukończyłeś liceum ogólnokształcące i szkołę wyższą to przysługuje Ci tylko 8 lat. Jeżeli pobierałeś naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy wliczamy okres korzystniejszy.

Przykłady

Pan Tomasz ukończył 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową. Następnie pracował 4 lata na podstawie umowy o pracę. Po rozwiązaniu umowy podjął pracę w innej firmie, również na umowę o pracę, gdzie pracuje już 12 miesięcy. Panu Tomaszowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, ponieważ posiada łączny okres zatrudnienia krótszy niż 10 lat.

Pani Agnieszka ukończyła liceum ogólnokształcące, następnie szkołę policealną.  Postanowiła otworzyć własną firmę, którą prowadziła przez 5 lat. Po zamknięciu działalności podjęła pracę na podstawie umowy o pracę. Pani Agnieszka przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ posiada staż pracy krótszy niż 10 lat.

Pani Anna studiowała i jednocześnie pracowała na podstawie umowy o pracę przez 5 lat. Następnie podjęła pracę w innej firmie, gdzie pracuje już 2 lata. Do okresu pracy wliczymy wariant korzystniejszy, czyli 8 lat nauki w szkole wyższej + 2 lata pracy. Pani Anna nabywa prawo do 26 dni urlopu, posiada wymagane 10 lat stażu pracy.

 

Ile dni urlopu – co jeszcze zaliczamy do stażu urlopowego?

Do stażu urlopowego można zaliczyć także inne okresy, jeśli zostaną prawidłowo udokumentowane. Do najczęściej zaliczanych okresów, które mogą wydłużyć Twój urlop należą:

 • okres czynnej służby wojskowej,
 • okres pracy w gospodarstwie rolnym,
 • urlop wychowawczy,
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz określonych stypendiów,
 • okres, za który pracownikowi przyznano odszkodowanie z powodu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę.

Do stażu urlopowego nie zaliczamy niestety okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa uaktywniająca dla niań) i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *