Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
  • nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,
  • nie buduje stosunku klient – prawnik.

Autorzy bloga nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem poglądów autorów. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Autorzy bloga nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych przez osoby trzecie.