Opieka nad dzieckiem gdy żona w szpitalu z drugim dzieckiem

opieka nad dzieckiem gdy żona w szpitalu z drugim dzieckiem

Opieka nad dzieckiem gdy żona w szpitalu z drugim dzieckiem. Ta sytuacja może zdarzyć się w każdej rodzinie. Młodsze dziecko trafiło do szpitala i matka przebywa z nim ciągle na oddziale dziecięcym. Co z opieką nad starszymi dziećmi? Czy drugiemu rodzicowi przysługuje płatna opieka nad dzieckiem, które zostało w domu? Jak to wygląda w przepisach?

Opieka nad dzieckiem gdy żona w szpitalu z drugim dzieckiem

Zgodnie z ustawą zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Dotyczy to również sytuacji, gdy drugi rodzic przebywa w szpitalu z innym dzieckiem jako opiekun. Tata może w tym czasie wziąć opiekę i zostać ze starszym dzieckiem (jeśli nie ukończyło 8 lat) w domu.  Za okres nieobecności w pracy przysługuje mu zasiłek opiekuńczy. Co ważne, za dzieci nad którymi możemy sprawować w tym czasie opiekę uważa się nie tylko dzieci własne, lecz także dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku obydwoje rodzice mogą skorzystać z opieki – matka z opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, ojciec nad dzieckiem, które pozostaje w domu.

Opieka nad dzieckiem gdy żona w szpitalu z drugim dzieckiem – wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do wypłaty zasiłku:

 • zaświadczenie lekarskie ze szpitala wystawione na zwykłym druku, które powinno zawierać:
  • imię i nazwisko małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem,
  • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka,
  • pieczątkę i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie,
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy, czyli w tym przypadku druk Z-15A,
 • jeśli prowadzisz firmę dodatkowo należy dołączyć druk ZUS Z-3b.

Opieka nad dzieckiem gdy żona w szpitalu z drugim dzieckiem – warunki

Pamiętaj o warunkach wypłaty zasiłku opiekuńczego. Jest to m.in. brak obecności innych osób mogących zapewnić opiekę dziecku oraz limit dni na opiekę w roku. O wszystkich zasadach przyznania tego świadczenia przeczytasz tutaj.


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *