Ubezpieczenia społeczne – o co tak naprawdę chodzi?

ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne dotyczą każdego z nas. Każdy z pewnością przynajmniej raz w życiu zastanawiał się dlaczego zarabia mniej niż jest zapisane w umowie. Dlaczego obowiązkowo część naszego wynagrodzenia trafia gdzie indziej? Co dzieje się z naszymi pieniędzmi i co tak naprawdę będziemy z tego mieć. I czy w ogóle będziemy mogli z tego kiedykolwiek skorzystać?

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Z naszego wynagrodzenia mogą być potrącane składki na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy,  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Oczywiście dodatkowo podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Trzeba więc przyznać, że jest tego całkiem sporo. W tym wpisie zajmiemy się składkami na ubezpieczenia społeczne, reszta innym razem. Niestety opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne jest zdecydowanie bardziej dotkliwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oni sami muszą przekazać wpłatę składek na konto ZUS.  Pracownik otrzymuje po prostu wynagrodzenie netto ale nie uczestniczy osobiście w tej “transakcji”.

 

Czy mam ubezpieczenie ZUS?

O co tak naprawdę chodzi z tym zusem i ciągłymi pytaniami czy jestem ubezpieczony. Poniżej znajdziesz informacje o tym, gdzie i jak dzielone są środki z Twojego wynagrodzenia i z jakich uprawnień możesz skorzystać w razie potrzeby. Obiecuję – nie będzie tutaj skomplikowanych działań, liczb i procentów. Od wyliczeń składek są przecież kadrowcy i księgowi, a na blogu ma być prosto.

Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w łatwy sposób sprawdzić w jakiej wysokości i czy w ogóle pracodawca opłaca za Ciebie składki zus . Instrukcja tutaj.

 

Ubezpieczenie ZUS i zabezpieczenie społeczne

Na studiach uczyli nas, że zabezpieczenie społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych, mający na celu zagwarantowanie zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkim członkom danego społeczeństwa. Istota ubezpieczeń społecznych polega więc na zasadzie przewidywalności zdarzeń. Rolą Państwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa socjalnego i ochrona przed różnymi rodzajami ryzyka. Chodzi o całkiem ludzkie sprawy takie jak niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych lub utrata pracy, wypadek, macierzyństwo, starość lub śmierć żywiciela rodziny. Jedną z technik zabezpieczenia społecznego są właśnie ubezpieczenia społeczne, a zadania z tego zakresu realizuje słynny ZUS. Szczegółowe regulacje z tego zakresu i zasady podlegania konkretnym ubezpieczeniom zawiera tzw. ustawa systemowa czyli ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Ubezpieczenia społeczne – rodzaje

Ubezpieczenia społeczne w Polsce to:

  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie rentowe
  • ubezpieczenie chorobowe
  • ubezpieczenie wypadkowe

 

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne jest ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Nie ma tu żadnych większych odkryć, jak sama nazwa wskazuje chodzi oczywiście o wypłatę w przyszłości należnej nam emerytury. Świadczenie to z zasady przeznaczone jest dla osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy zarobkowej z powodu wieku oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu umożliwiającymi utrzymanie się. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie składkę emerytalną opłacasz w połowie, drugą połowę finansuje Twój płatnik składek. Twoje wynagrodzenie jest więc pomniejszane o składkę na przyszłą emeryturę. Miej świadomość, że opłaca ją za Ciebie również Twój pracodawca, oczywiście z własnych środków. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składkę samodzielnie w całości.

 

Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne w przypadku utraty możliwości utrzymania się z powodu niezdolności do pracy ze względu na zły stan zdrowia lub śmierci żywiciela rodziny.  Świadczeniami z tego ubezpieczenia są: renta z tytułu niezdolności do pracy (renta stała, okresowa lub szkoleniowa), renta rodzinna i renta socjalna. Ciężar opłacania składki rentowej, podobnie jak emerytalnej, podzielony jest między pracodawcę i pracownika. Z tą różnicą, że składka nie jest opłacana w równych częściach – większą część (ok. 81%)  finansuje Twój pracodawca, pozostałą Ty. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składkę samodzielnie w całości.

 

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe jest bardzo często mylone z ubezpieczeniem zdrowotnym! 

Ubezpieczenie zdrowotne jest całkowicie odrębnym ubezpieczeniem – gwarantuje nam możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia.

Ubezpieczenie chorobowe reguluje Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Osobiście uważam, że tytuł ustawy nie jest precyzyjny. Zasiłek macierzyński czy opiekuńczy przysługuje przecież zarówno matce, jak i ojcu dziecka, a w niektórych przypadkach nawet innym członkom rodziny. Myślę, że zdecydowanie częściej powinniśmy używać słowa “rodzicielstwo”.

Świadczeniami z ubezpieczenia chorobowego są: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy. Na blogu znajdziesz dużo szczegółowych wpisów w tych tematach. Składka na to ubezpieczenie jest finansowana w całości przez ubezpieczonego, czyli pracownika, zleceniobiorcę czy przedsiębiorcę. Dla osób na umowie o pracę jest ona obowiązkowa. Na działalności gospodarczej i umowie zlecenie dobrowolna. Warto o tym pamiętać, jeśli chcemy w przyszłości skorzystać z tych świadczeń.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji w tym temacie zapraszam tutaj:

Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński

Zasiłek opiekuńczy

Działalność gospodarcza a zasiłek chorobowy

Umowa o pracę a zasiłek chorobowy

 

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe daje nam prawo do świadczeń w razie wystąpienia wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej.  Celem ubezpieczenia jest więc ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Możliwe świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów związanych z leczeniem z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Składkę finansuje w całości pracodawca lub zleceniodawca. Osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca składkę w całości z własnych środków.

 

 

Masz pytania w tym temacie? 

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej. 

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *