Umowa o pracę a zwolnienie lekarskie. Kiedy nie otrzymasz zasiłku?

umowa o pracę a zwolnienie lekarskie

Umowa o pracę utożsamiana jest zazwyczaj ze stabilnością zatrudnienia, gwarancją praw do świadczeń i uprawnień pracowniczych. Oczywiście pod wieloma względami tak właśnie jest. Trzeba jednak uważać na przepisy i uwarunkowania, które nie zawsze dają nam prawo do otrzymania świadczenia z automatu. Tak jest w przypadku “chorobowego”, czyli sytuacji, kiedy jesteśmy niezdolni do pracy i otrzymujemy od lekarza zwolnienie lekarskie – popularne L4.

Wspomnę tylko, że formalnie druk L4 już nie funkcjonuje. Został on zastąpiony drukiem ZUS ZLA, jednak w potocznym znaczeniu jest często używany jako określenie zamienne dla zwolnienia lekarskiego. Ale do rzeczy. Co z tym L4, czy też ZLA dla pracownika?

 

Pracownicy, czyli osoby zatrudnione na umowę o pracę nabywają prawo do zasiłku chorobowego po wymaganym okresie wyczekiwania. Okres wyczekiwania to czas ubezpieczenia chorobowego, który musi trwać odpowiednio długo.

Okres wyczekiwania dla pracowników wynosi 30 dni. 

 

Musisz więc przepracować minimum 30 dni aby otrzymać wynagrodzenie za czas choroby. Co istotne, pracownicy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo od pierwszego dnia zatrudnienia. Nie muszą więc pamiętać o dodatkowym zgłoszeniu, jak w przypadku zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.

O zasiłku chorobowym dla przedsiębiorcy i podobnie dla zleceniobiorcy przeczytasz tutaj .

Warto zauważyć, że okres wyczekiwania dotyczy tylko zasiłku chorobowego. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy (tzw. zwolnienie na dziecko czy też „opieka”) przysługują zawsze bez okresu wyczekiwania!

Więcej informacji zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy.

 

Wyjątki od zasady

Do 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia (posiadałeś wcześniej inny tytuł ubezpieczenia np. inna umowa o pracę), jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni albo była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego będziesz miał prawo do świadczenia także jeśli:

  • jesteś absolwentem szkoły lub studiów wyższych i przystąpiłeś do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu,
  • Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • masz wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (do 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie zalicza się okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego),
  • byłeś posłem lub senatorem i zostałeś objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • przysługuje również funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Przykłady

Podjąłeś zatrudnienia na podstawie umowy o pracę od 1 października 2018. Jest to Twoja pierwsza praca w życiu, podjęta po 4 miesiącach od ukończenia szkoły. Rozchorowałeś się i otrzymałeś zwolnienie lekarskie na okres 15-22 październik. Niestety nie otrzymasz wynagrodzenia za czas tej choroby. Twoja nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona, jednak prawo do wypłaty wynagrodzenia nabędziesz dopiero od 31 października.

Pracowałeś na podstawie umowy zlecenie od 1 stycznia do 30 września 2018. Opłacałeś cały czas składkę chorobową z tego tytułu. Od 20 października podjąłeś zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje Ci od pierwszego dnia nowej pracy, ponieważ okres ubezpieczenia chorobowego z umowy zlecenia wlicza się do okresu wyczekiwania i przerwa jest krótsza niż 30 dni.

Podjąłeś zatrudnienia na podstawie umowy o pracę od 1 października 2018. Jest to Twoja pierwsza praca w życiu, podjęta po miesiącu od ukończenia studiów. Rozchorowałeś się i otrzymałeś zwolnienie lekarskie na okres 15-22 październik. Zgodnie z ustawą nabywasz prawo do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ przystąpiłeś do ubezpieczenia w terminie 90 dni.

 

Mówimy tutaj o wynagrodzeniu chorobowym a nie o zasiłku chorobowym. Są to dwie różne kwestie. Za pierwsze 33 dni  choroby w danym kalendarzowym roku wynagrodzenie wypłaca pracodawca z własnych środków. Za pierwsze 14 dni zwolnienia lekarskiego pracodawca wypłaca wynagrodzenie gdy pracownik ukończył 50 lat w roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy  jest więc wypłacany dopiero od 34 lub 15 dnia choroby.

 

Kiedy jeszcze nie otrzymasz zasiłku?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje jeśli:

  • przebywasz na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym,
  • jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego,
  • zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.

Zasiłku chorobowego nie otrzymasz także jeśli wykorzystujesz zwolnienie lekarskie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Tracisz prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Chodzi tu przede wszystkim o wykonywanie wszelkiej pracy w tym okresie, czego absolutnie nie wolno robić, ale to już zdecydowanie temat na osobny wpis.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2018 r. poz. 1669)

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej. Odpowiem z przyjemnością:-)

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *