Umowa zlecenie – zalety i wady zatrudnienia

umowa zlecenie wady i zalety

Dostałeś propozycję pracy lub już pracujesz na podstawie umowy zlecenie? Wszyscy mówią, że to śmieciówka i nic Ci się nie należy? Czy rzeczywiście tak jest? Czy umowa zlecenie nie ma żadnych plusów? 

Umowa zlecenie – na czym polega?

Obok umowy o pracę umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Umowa zlecenie – zalety i wady 

Brak podporządkowania

Wykonywanie pracy pod kierownictwem przełożonego jest główną cechą umowy o pracę.  Pracując na umowie zlecenie wykonujesz pracę samodzielnie, bez nadzoru zleceniodawcy. Zleceniodawca nie może narzucać Ci rytmu i miejsca pracy. Najważniejsze jest to, abyś wywiązał się z obowiązków i wykonał zlecenie.

Możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu i czasie

Umowa zlecenie daje nam więcej swobody i niezależności. Możemy sami ustalać miejsce i czas wykonywanych czynności. Nie musisz spędzać w pracy standardowych ośmiu godzin, ani wykonywać zlecenia w siedzibie firmy.

Możliwość wykonania zlecenia przez osobę trzecią

Jeśli umowa dopuszcza takie rozwiązanie lub zaszły szczególne okoliczności, możesz powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie. Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne w przypadku umów o pracę.

Wysokie koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu pomniejszają podstawę opodatkowania, dzięki czemu płacisz niższy podatek. Umowa zlecenie rozliczana może być na podstawie dwóch rodzajów kosztów uzyskania przychodu: podstawowych 20% lub podwyższonych 50%. Wobec zleceniobiorców nie stosuje się obniżonych kosztów ryczałtowych takich jak w umowie o pracę. Warto również zwrócić uwagę, że jako zleceniobiorca masz prawo do zastosowania w zeznaniu rocznym faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli będziesz w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia były wyższe niż wynikające z PIT-11, to możesz je odliczyć w rzeczywistej wysokości wydatków (np. faktury za paliwo, laptop itp).

Minimalne wynagrodzenie

Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy Ci się wynagrodzenie. Osobiście nie spotkałam się z umową zlecenie wynonywaną bez wynagrodzenia. Musisz jednak wiedzieć, że jest to możliwe. Jeśli nie jesteś wynagradzany w systemie prowizyjnym i nie decydujesz samodzielnie o tym, kiedy i gdzie pracujesz, przysługuje Ci minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy. 

Możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie

Dający zlecenie i przyjmujący zlecenie mogą je wypowiedzieć w każdym czasie. Możliwość ta może być zarówno wadą, jak i zaletą. Wypowiedzenie umowy nie musi być uzasadnione. Nie obowiązują Cię też okresy ochronne. W umowie zlecenia brak więc poczucia stabilizacji. Z drugiej strony jeśli chcesz zakończyć współpracę, nie musisz czekać do końca okresu wypowiedzenia umowy.

Brak uprawnień pracowniczych

To jedna z głównych wad umowy zlecenia.  Jak wspomniałam, umowy nie reguluje Kodeks pracy. W związku z tym nie masz prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego ani też urlopów związanych z rodzicielstwem.  Umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie przysługuje również ochrona w czasie ciąży. Nie przysługuje Ci również np. dofinansowanie do wczasów czy udzielenie pomocy w formie materialnej.

Umowa zlecenie – świadczenia

Co ze świadczeniami? Czy na umowie zlecenie przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy? Czy można korzystać z wychowawczego? Tak. Musisz jednak pamiętać o warunkach.

O zasiłku macierzyńskim na umowie zlecenie przeczytasz tutaj.

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenie przysługuje na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorców, o czym szczegółowo w tym wpisie.

Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat 8 – więcej informacji znajdziesz tutaj.

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: kontakt@prostooprawie.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej.

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *