Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

wniosek o urlop macierzyński

Urlop macierzyński i rodzicielski przysługuje wyłącznie pracownikom, czyli osobom pracującym na podstawie umowy o pracę. Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski? Który wniosek jest konieczny? Poniżej informacje co i kiedy należy przygotować.

 

Wniosek o urlop macierzyński – rozpoczęcie urlopu przed porodem

Urlop macierzyński można rozpocząć nie wcześniej niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Wniosek o urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu powinien zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie daty, od której ma być udzielony urlop. Konieczne jest tutaj zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu. Do wniosku należy dołączyć jego kopię.

 

Wniosek o urlop macierzyński od dnia urodzenia dziecka

Najczęściej urlop macierzyński rozpoczyna się z dniem urodzenia dziecka. Wniosek w tym przypadku nie jest konieczny. Żaden przepis prawny nie nakłada na kobietę obowiązku złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Sam fakt urodzenia dziecka powoduje jego rozpoczęcie. Konieczne jest jednak powiadomienie pracodawcy o porodzie i dostarczenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. O tym, jak długo może trwać urlop macierzyński przeczytasz tutaj.

 

Wniosek o urlop rodzicielski

O urlop rodzicielski można ubiegać się dopiero po uprzednim wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Składamy go w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek.

W przypadku, gdy tylko jedno z rodziców będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego należy dołączyć do wniosku oświadczenie drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie. Jeśli drugi rodzic będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego – oświadczenie o korzystaniu. Oświadczenia te są konieczne, bowiem przepisy zezwalają na jednoczesne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców.

 

Łączny wniosek o roczny urlop (macierzyński i rodzicielski)

Pracownica może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Jest to tak zwany roczny urlop udzielany z góry (macierzyński i rodzicielski łącznie). Wniosek musisz złożyć nie później niż 21 dni po porodzie. Upływ 21 dni nie pozbawia prawa do urlopu, ale zmienia zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Co to oznacza? Jeśli matka zdecyduje, że chce wykorzystać cały tzw. roczny urlop i złoży wniosek w terminie 21 dni po porodzie, otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały ten okres.  Złożenie wniosku po terminie lub brak deklaracji korzystania z całości urlopów powoduje wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% (za pierwsze 26 tygodni) i 60% za pozostały okres.

Więcej o rocznym urlopie macierzyńskim przeczytasz tutaj.

 

Wniosek o urlop macierzyński – przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca

Jeśli urlop macierzyński przejmuje ojciec dziecka, musi on złożyć pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.  Przypominam, że możliwość ta jest dopuszczalna po wykorzystaniu przez matkę po porodzie  co najmniej 14 tygodni urlopu. Matka składa wniosek do swojego pracodawcy w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu macierzyńskiego. Wniosek składamy nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Wniosek ten powinien zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie terminu powrotu do pracy. Do wniosku dołącza się kopię wniosku pracownika-ojca o przejęciu urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek

 

Wzory wniosków o urlopy i zwolnienia związane z rodzicielstwem możesz znaleźć tutaj lub zapytaj o wzór pracodawcę.

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: kontakt@prostooprawie.pl 

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *