Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat 8

zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem

O zasiłku opiekuńczym, czyli o tak zwanej opiece lub zwolnieniu lekarskim na dziecko,  mówi się często w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź chorym członkiem rodziny. Warto wiedzieć, że można uzyskać również zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat 8.

Należy odróżnić zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i prawo pracownika do 2 dni opieki nad dzieckiem zagwarantowane w Kodeksie pracy. Są to dwa odrębne świadczenia.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem – kiedy przysługuje?

Zgodnie z ustawą zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem – zasady

Warto wiedzieć, że za dzieci nad którymi możemy sprawować w tym czasie opiekę uważa się nie tylko dzieci własne, lecz także dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Płatna opieka przysługuje pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zasiłek mogą również otrzymać osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące na umowie zlecenie, jeśli są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje zawsze bez okresu wyczekiwania tzn. od pierwszego dnia, od którego podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem – jak długo można być na opiece?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Ważne! Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku.

Limit ten ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego. Jeśli jeden rodzic wykorzysta 20 dni opieki, drugi lub ten sam może wykorzystać w ramach limitu pozostałe 40 dni. Jeżeli korzystałeś z opieki 14 dni np. na męża lub dziecko powyżej 14 roku życia, to do wykorzystania pozostaje 46 dni.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem – kiedy nie otrzymasz zasiłku?

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Za członka rodziny który może zapewnić opiekę nie uważa się osoby, która:

 • jest całkowicie niezdolna do pracy,
 • jest chora,
 • nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
 • prowadzi gospodarstwo rolne,
 • jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
 • prowadzi działalność,
 • nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeśli odmawia sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem – wymagane dokumenty

Zawsze należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, czyli w tym przypadku Z-15A. Wzór znajdziesz tutaj. Jeśli prowadzisz firmę należy dołączyć druk ZUS Z-3b.

Jakie dokumeny należy dodatkowo złożyć w konkretnych sytuacjach?

Zamknięcie przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub szkoły

Choroba niani lub dziennego opiekuna

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: kontakt@prostooprawie.pl

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej.

 

 

Uważasz, że informacje są przydatne?

Polub lub udostępnij wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *